Lycka börjar med dig själv!

7 december, 2018 0 av rolf.hellmark@gmail.com

Lycka börjar med dig själv.

Inte med ditt jobb.

Inte med din ekonomi.

Inte med den du är i relation med,

men med dig själv!

 

Ofta får jag känslan av att vi gärna lurar oss själva att vägen till lycka består i att förändra något yttre.

”Om jag bara får ett nytt jobb kommer allt att bli bra.”

”Om jag vinner en miljon kommer jag att bli lycklig.”

”Om min partner förändrar sitt beteende kommer vi att leva lyckliga så länge vi lever.”

Tveksam!

Visst hade livet blivit annorlunda om min fru hade gjort allt jag önskar. Och ett nytt jobb hade såklart förändrat mitt liv. Och säkerligen hade mitt liv blivit annorlunda om jag hade vunnit en miljon kronor.

Men lyckligare?

Jag tror att vägen till ett lyckligare liv börjar med dig själv. Om du t.ex. har problem i en relation och vill nå förändring i den behöver du fundera över vad du bidrar med som skapar problem. Du har kanske en bild av, och en förväntning på din partner som inte stämmer överens med den bild din partner har av sig själv, och det kan leda till konflikter. Dessutom är det inte säkert att din partner upplever samma problem som du gör. Då gäller det att ändra fokus. Ändra ditt förhållningssätt till din partner. Istället för att försöka förändra din partners beteende finns ju alltid möjligheten att du rannsakar hur du själv tänker. Bara handlingen att förändra ditt tänk och dina värderingar kring din partner gör det i vart fall möjligt att nå fram till förändring, och sannolikt lycka i din relation.