Varför?

2 februari, 2019 0 av rolf.hellmark@gmail.com

När vi bestämmer oss för att förändra något i våra liv är det oerhört viktigt att definiera vad vi egentligen ska förändra och när vi ska göra förändringen. Vi sätter upp ett mål och formulerar en plan som innefattar dels vad som behöver tas itu med, och dels en tidsram med en deadline då förändringen ska vara genomförd. Och väldigt gärna tidsbestämda delmål på vägen till målet. Trots allt är ett mål utan en plan bara en dröm. Och drömmar leder sällan till någon bestående förändring.

Men innan du bestämmer dig för att genomföra en förändring i ditt liv skulle jag vilja att du besvarade den kanske viktigaste frågan: varför? Varför vill jag ha förändring? Vad är det jag upplever i mitt liv som gnager eller stjäl min energi? Och hur kommer jag att må om jag når mitt uppsatta mål? Vilka positiva konsekvenser kommer mitt liv i så fall att få när jag når framgång?

Min upplevelse är att vi når framgång i förändring för att nå en högre nivå av lycka genom att först ställa frågan varför. När vi har funnit svaret stiger sannolikt motivationen att ta itu med förändringsarbetet avsevärt.

Fundera på det, och lycka till!